27.8 C
Ostrołęka
piątek, 1 lipca 2022 r.

Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium i wotum zaufania

REKLAMA

Radni udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium.

Za nami kolejny trudny rok, który w dużej mierze upłynął pod znakiem walki z pandemią, rosnącej inflacji i galopujących cen materiałów i usług. Mimo tych wszystkich przeciwności udało się zrealizować większość zaplanowanych inwestycji, a także pomóc lokalnym samorządom, na których wsparcie przekazaliśmy ponad 260 mln zł. Dziękuję radnym w imieniu swoim i wszystkich członków zarządu za okazane zaufanie – powiedział podczas sesji absolutoryjnej marszałek Adam Struzik.

REKLAMA
Fotograf ślubny Malwina Łuba

Wynikiem 27 do 21 zakończyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa mazowieckiego za 2021 rok. Starania zarządu docenili radni Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Radny Niezrzeszony. Przeciw głosowali radni z Prawa i Sprawiedliwości.

570 MLN ZŁ NA DROGI
 
W 2021 r. na modernizację i budowę dróg wojewódzkich samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 363 mln zł, a kolejnych 210 mln zł na ich utrzymanie. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą[1]:
• budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi nr 579 – 85,2 mln zł;
• rozbudowa drogi nr 541 na terenie gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Rościszewo (etap II: odc. od km 57+600 do 69+230) – 41,2 mln zł;
• poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi nr 698, wraz z remontem mostu na rz. Toczna w Łosicach w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – 14,6 mln zł;
• budowa nowego odcinka drogi nr 635 do węzła ‘Wołomin” na trasie S8 – 13,5 mln zł;
• rozbudowa drogi nr 637 Warszawa – Węgrów – 12 mln zł.
 
443 MLN ZŁ NA ZDROWIE
 
W 2021 r. na inwestycje i remonty w służbie zdrowia, w tym także realizacje unijnego projektu covidowego samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 443 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:
• budowa Ośrodka Radioterapii w Płocku – całkowita wartość inwestycji to 80 mln zł, w tym 6 mln zł przeznaczono w 2021 r.;
• rozbudowa i modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce – całkowita wartość inwestycji to 65,8 mln zł, w tym 30 przeznaczono w 2021 r.;
• budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – całkowita wartość inwestycji to 88,6 mln zł, w tym 5,77 mln zł przeznaczono w 2021 r.;
• budowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A, stref pacjentów i rodziców na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – całkowita wartość inwestycji to ponad 26 mln zł, w tym 1,8 mln zł wydatkowano w 2021 r.;
• modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – całkowita wartość inwestycji to 35,5 mln zł, w 2021 roku wydatkowano 19,8 mln zł;
• modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 18,6 mln zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 15,9 mln zł;
• modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem  – całkowita wartość inwestycji to 26,6 mln zł, w tym 11,2 mln zł wydatkowano w 2021 roku;
• utworzenia ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – całkowita wartość inwestycji to 4,5 mln zł;
• utworzenia ośrodka udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – całkowita wartość inwestycji to 8,2 mln zł;
• utworzenia ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – całkowita wartość inwestycji to 9,5 mln , w tym 5 mln zł wydatkowano w 2021 roku.
 
64 MLN ZŁ NA KULTURĘ
Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2021 r. wsparły także inwestycje w placówkach kulturalnych. Wydatki na kulturę wyniosły ponad 337 mln zł, z czego na utrzymanie instytucji przeznaczono 261 mln zł, a na inwestycje przeznaczono ponad 64 mln zł. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:
 
• modernizacja i adaptacja Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – całkowita wartość inwestycji to 7 mln zł, w tym 1,6 mln zł wydatkowano w 2021 roku;
• odtworzenie i rewaloryzacja budynku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku na potrzeby Muzeum Mazowieckiego – etap II – całkowita wartość inwestycji to 14,8 mln zł, w tym 2,9 mln zł wydatkowano w 2021 roku;
• przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe w Państwowym Muzeum Etnograficznym – całkowita wartość inwestycji to 7,1 mln zł, w tym w 2021 roku wydatkowano 294 tys. zł;
• utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie pałacu Karolin w Otrębusach – całkowita wartość inwestycji to 11,6 mln zł, w 2021 roku wydatkowano blisko 4,7 mln zł;
 
13,7 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W OŚWIACIE
 
W 2021 r. na inwestycje w oświacie samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 13,7 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:
 
• budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko – całkowita wartość inwestycji 92,2 mln zł, w tym w 2021 roku przeznaczono 3,6 mln zł;
• przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie – całkowita wartość inwestycji 16,5 mln zł, w tym w 2021 roku przeznaczono 9,1 mln zł;
 
 

Czytaj więcej

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Serwis radiooko.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez internautów, gdyż należą one do osób, które je zamieściły.

REKLAMA

Ostatnie wiadomości

SPORT

POLITYKA

0
Będziemy wdzięczni za wasze przemyślenia, prosimy o komentarzex