16.6 C
Ostrołęka
poniedziałek, 26 września 2022 r.

Wiadomości Europejskie

REKLAMA

Cele dotyczące realizacji Planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych

Ministrowie zatrudnienia i spraw społecznych przedstawili swoje krajowe cele dotyczące realizacji Planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych do roku 2030. Komisja z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane zaangażowanie państw członkowskich na rzecz uczynienia Europy sprawiedliwą, niewykluczającą i pełną szans. Poprzez swoje krajowe zobowiązania państwa członkowskie wspierają wspólne starania służące osiągnięciu trzech głównych celów UE w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ograniczania ubóstwa.

REKLAMA
Fotograf ślubny Malwina Łuba

W Planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych określono ambitne zamiary UE dotyczące Europy o silnym wymiarze społecznym, skoncentrowanej na miejscach pracy, umiejętnościach i włączeniu społecznemu. Plan ten zawiera trzy cele społeczne na poziomie UE, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.:

  1. Co najmniej 78 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie.
  2. Co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu.
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zmaleć o co najmniej 15 mln, w tym o co najmniej 5 mln dzieci, w porównaniu z rokiem 2019.
    Wszystkie państwa członkowskie zobowiązują się do realizacji celów krajowych.

Połączone zobowiązania państw członkowskich sprawiają, że UE znajduje się na prostej drodze do osiągnięcia lub nawet przekroczenia głównych celów unijnych.

W przypadku zatrudnienia cele krajowe w ujęciu łącznym przekraczają główny cel UE.

W przypadku kształcenia dorosłych cele zaproponowane dotychczas przez państwa członkowskie oznaczają, że główny cel UE zostałby prawie osiągnięty.

Jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, cele krajowe w ujęciu łącznym przekraczają główny cel UE.

Ten korzystny wynik zostaje osiągnięty pomimo trudnego kontekstu, jaki stwarza nieuzasadniona inwazja Rosji na Ukrainę i jej skutki społeczno-gospodarcze; jest on rezultatem intensywnych konsultacji prowadzonych przez państwa członkowskie na różnych szczeblach od jesieni 2021 r.

Komisja będzie ściśle monitorować ich wdrażanie w kontekście cyklu europejskiego semestru na rok 2023 stanowiącego unijne ramy koordynacji polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia.

Czytaj więcej

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Serwis radiooko.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez internautów, gdyż należą one do osób, które je zamieściły.

REKLAMA

Ostatnie wiadomości

SPORT

POLITYKA

0
Będziemy wdzięczni za wasze przemyślenia, prosimy o komentarzex