11.1 C
Ostrołęka
środa, 18 maja 2022 r.

Wiadomości Europejskie

REKLAMA

Badanie Eurobarometru – Młodzi Europejczycy coraz bardziej się angażują

Komisja opublikowała badanie Eurobarometr Flash na temat młodzieży i demokracji, przeprowadzone w dniach 22 lutego – 4 marca 2022 r.

REKLAMA
Fotograf ślubny Malwina Łuba

Nowe badanie pokazuje rosnące zaangażowanie młodzieży: obecnie większość (58 proc.) młodych ludzi aktywnie udziela się w swoich społeczeństwach i w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyła w działaniach co najmniej jednej organizacji młodzieżowej. To o 17 punktów procentowych więcej niż w poprzednim badaniu Eurobarometru z 2019 r. Ponadto najczęstszym oczekiwaniem młodych ludzi w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022 jest to, by decydenci w większym stopniu słuchali ich żądań i je realizowali, a także – by wspierali osobisty, społeczny i zawodowy rozwój młodzieży (72 proc.).

Komisja uruchamia również nowe narzędzie internetowe – platformę ‘Voice your Vision’ (‘Daj swojej wizji głos’), która ma ułatwić młodym Europejczykom wyrażanie swojego zdania. Ponadto w ramach Roku Młodzieży organizowane są dialogi polityczne między członkami kolegium a młodzieżą. To wyjątkowa okazja dla młodych ludzi, aby bezpośrednio dotrzeć do decydentów i przekazać im swoją wizję i pomysły we wszystkich obszarach polityki.

Agresja Rosji na Ukrainę utwierdziła młodych ludzi w przekonaniu, że najważniejsze priorytety UE to utrzymanie pokoju, wzmocnienie bezpieczeństwa międzynarodowego i promowanie współpracy międzynarodowej (37 proc.). Następne w kolejności są: zwiększenie przez UE możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi (33 proc.), zwalczanie ubóstwa oraz nierówności gospodarczych i społecznych (32 proc.), a także promowanie polityki przyjaznej środowisku i walka ze zmianą klimatu (31 proc.).

Wśród priorytetowych obszarów Europejskiego Roku Młodzieży młodzi ludzie wymieniają: zdrowie i dobrostan psychiczny i fizyczny (34 proc.), ochronę środowiska i walkę ze zmianą klimatu (34 proc.), a także kształcenie i szkolenie, w tym swobodny przepływ osób uczących się (33 proc.).

Z badania wynika, że – pomimo pandemii – transnarodowa mobilność młodzieży wzrosła w porównaniu z 2019 r., co pokazuje silną gotowość młodych ludzi do ponownego nawiązywania transgranicznych kontaktów. Około czterech na dziesięciu młodych ludzi (39 proc.) uczestniczyło w zawodowym, wolontariackim, edukacyjnym lub sportowym działaniu w innym państwie UE, w porównaniu z nieco ponad trzema na dziesięciu (31 proc.) w 2019 r. Głównym powodem nieuczestniczenia w projektach mobilności pozostaje brak środków finansowych, ale przeszkoda ta dotyka coraz mniej osób (36 proc. w porównaniu z 42 proc. w 2019 r.).

Ponadto wyniki badania Eurobarometru potwierdzają, że ponad połowa młodych respondentów zna program Erasmus+, który w 2022 r. kończy 35 lat. Między państwami członkowskimi utrzymują się jednak pewne różnice – odsetek młodych ludzi znających ten program jest największy w Grecji (72 proc.) i na Cyprze (70 proc.), a najmniejszy w Szwecji (26 proc.).

Czytaj więcej

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
REKLAMA

Ostatnie wiadomości

SPORT

POLITYKA

0
Będziemy wdzięczni za wasze przemyślenia, prosimy o komentarzex
()
x