Konkursy

Reklama
Konkursy

Regulamin wysyłania wiadomości SMS do audycji na antenie Radia OKO

 

1. Wysyłanie wiadomości SMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie treści marketingowych przez nadawce programu Radio OKO

2. Wiadomości SMS czytane są od poniedziałku do niedzieli w audycjach Radia OKO w godzinach określonych przez prezentera

3. Wiadomość SMS do Radia OKO przesłać może każda pełnoletnia osoba fizyczna

4. Osoba niepełnoletnia może wysłać wiadomość za zgodą prawnego opiekuna

5. Osoba wysyłająca wiadomość w pełni odpowiada za treść w niej zawartą oraz z tego tytułu może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej

6. Redakcja nie odpowiada za treść SMS-ów wysyłanych do radia ani za skutki spowodowane nieautoryzowanym użyciem telefonów komórkowych przez osoby trzecie

7. Radio OKO zastrzega sobie prawo do nieprzeczytania na antenie przesłanej wiadomości bądź modyfikacji jej treści, w szczególności, gdy przesłana wiadomość jest kontrowersyjna, zawiera przekaz reklamowy itp.

8. W przypadku SMS-ów zawierających numer kontaktowy redakcja zastrzega sobie prawo do nieodczytania wiadomości, jeśli podany w treści numer telefonu jest inny niż numer, z którego nadesłano wiadomość

9. Wiadomości SMS do radia OKO należy wysyłać pod numery 73601 lub 72601 (koszt odpowiednio 3,00 +VAT i 2,00 zł +VAT)

10. W związku z nowym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator Radio OKO sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe w celach związanych z nasza działalnością oraz przesyłaniem informacji branżowych


Uprzejmie informujemy, że:

* Administratorem Państwa danych jest Radio OKO Sp. o. o. z siedziba w Ostrołęce przy ul. Korczaka 4, tel. 297607608

*Dane te były pozyskane w wyniku korespondencji/kontaktów z nasza firmą

* Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

*Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontynuowania współpracy z Radiem OKO sp. z o. o. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe realizowanie dalszych usług
* Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim niezwiązanych z Radiem OKO sp. z o. o. Odbiorcami danych będą tylko zleceniobiorcy Radia OKO sp. z o. o. i instytucje upoważnione z mocy prawa, dla których dostęp jest niezbędny do wykonywania umów.

*Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu

*Administrator danych nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

* Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka

* Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, osunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególna sytuacją.

Filtr tytułów 
# Tytuł artykułu Autor