Konkurs

REGULAMIN

§ 1

Organizatorem Konkursu jest radio Oko Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Korczaka 4, NIP 7581004290, zwanym Organizatorem.

Konkurs prowadzony jest na stronie www.radiooko.pl i profilu Facebook radia Oko.

Uczestnikiem Konkursu są słuchacze radia Oko, którzy prawidłowo wykonają wszystkie zadania opisane w regulaminie.

§ 2

Konkurs trwa od 17.10.2022 roku do 30.12.2022 roku do godziny 23.59. W pierwszej edycji do zdobycia jest 40 biletów.

Zwycięzcami zostaną osoby które:

– usłyszą w danym dniu na antenie radia Oko hasło „MAJALAND – ROZDAJEMY BILETY DLA RODZINY”, co oznacza start zabawy,

– wejdą na nasz profil www.facebook.com/radiooko i pod grafiką przedstawiającą konkurs umieszczą słowo Majaland + udostępnią publicznie treść konkursu na swoim profilu Facebook,

– zaproszą najwięcej znajomych do polubienia postu i swojego wpisu (zakup polubień „lajków” jest zabroniony i grozi dyskwalifikacją),

bilety dla całej rodziny (4 bilety) wygrywa osoba, która pod swoim postem na profilu Facebook radia Oko (nie na swoim profilu) uzbiera najwięcej „lajków”, polubień,

– na ich zebranie każdy z uczestników ma 24 godziny od chwili pojawienia się grafiki wraz z opisem na profilu Facebook radia Oko.

Termin ważności biletów: bilety mogą być zrealizowane do 31.07.2024 i umożliwiają wejście do parku bezpłatnie, bilet upoważnia do korzystania ze wszystkich atrakcji parku. Lista atrakcji https://www.majalandwarsaw.pl/pl/atrakcje

Fundator biletów: Majaland

§ 3

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie w siedzibie organizatora w trakcie trwania konkursu.

Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 14 dni od ich doręczenia. Podjęta decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniem, roszczeniom.

§ 4

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926).

Zakres przetwarzanych przez organizatora danych to Imię, Nazwisko, pseudonim na profilu Facebook

Administrator

Administratorem danych jest Organizator.

§ 5

Regulamin w trakcie prowadzonego konkursu będzie dostępny jest na stronie www.radiooko.pl i facebook.com/radiooko.

Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 6

Radio Oko ma prawo do drobnej modyfikacji regulaminu tuż przed startem każdej edycji.