Reklama
146 wniosków na przebudowę dróg lokalnych w 2013 r. - 2 z Ostrołęki
Wpisany przez BKJ    wtorek, 02 października 2012 13:44   106 wniosków o dofinansowanie z gmin i 40 z powiatów złożono w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Do realizacji w 2013 r. zgłoszono ponad 293 km dróg. Łączna wartość projektów wynosi ponad 352 mln zł.

O dotacje starają się m.in gminy z naszego regionu: Troszyn, Ostrów Mazowiecka, Długosiodło, Łyse, Baranowo, Rzekuń, Goworowo oraz Olszewo – Borki. Powiaty: ostrołęcki, ostrowski, wyszkowski, przasnyski i ciechanowski. O środki na przebudowę ulicy Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego  oraz przebudowę ul. Wypychy stara się miasto Ostrołęka.

Komisja oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Wstępna lista rankingowa opublikowana zostanie do 31 października br. Kwota postulowanych dotacji z budżetu państwa wynosi ponad 103,6 mln zł. Gminy i powiaty, ze środków własnych, na realizację zadań będą musiały przeznaczyć 248,3 mln zł.

Zadania zostaną ocenione pod względem ośmiu kryteriów:
- wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- spójność z siecią dróg województwa
- współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania
- czy droga została zniszczona w wyniku klęsk żywiołowych
- wpływ na rozwój obszarów wiejskich
- wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, atrakcyjność inwestycyjną i rynek pracy
- wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych
- wpływ na realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli.

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój jest kontynuacją rządowego programu realizowanego w latach 2008 – 2011, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.

mm

 

facebook fan page