Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego szkolą się pod okiem mazowieckich terytorialsów

Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego szkolą się pod okiem mazowieckich terytorialsów
Wpisany przez MM    poniedziałek, 07 czerwca 2021 09:31   
5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie jest jednostką patronacką dla dwóch szkół średnich, w których funkcjonują Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) . Jedną  z nich jest Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema, której kadeci OPW odbywają szkolenia pod okiem terytorialsów – instruktorów.

W ramach współpracy od 14 maja odbywają się zajęcia praktyczne kadetów, które prowadzone są przez instruktorów terytorialsów na obiektach wojskowych brygady.
Pierwsze zajęcia praktyczne dla kadetów przeprowadzone zostały na terenie koszar i obejmowały szkolenie z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej. Podczas drugich zajęć uczniowie OPW mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem indywidualnym żołnierza lekkiej piechoty.  Przygotowanie żołnierza do działania na polu walki to kolejny temat zajęć, które mazowieccy terytorialsi przeprowadzili na terenie placu ćwiczeń taktycznych Targonie.


Szkolenie w OPW kończyć będzie 50 – godzinny obóz przeprowadzony na początku ostatniego roku nauki.
 

 

facebook fan page