Ponad 12 mln zł na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – podsumowanie projektu

Ponad 12 mln zł na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – podsumowanie projektu
Wpisany przez BKJ    piątek, 22 stycznia 2021 11:54   


W ramach programu 'Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19' przeznaczono 12, 2 mln zł dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zakupiono i przekazano 5 128 sztuk sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Wyposażono też miejsca kwarantanny i przekazano środki do dezynfekcji.


Łącznie z programu skorzystało 12 368 osób. Cel projektu to zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

W ramach programu wojewoda mazowiecki podpisał umowy z 42 powiatami z województwa mazowieckiego. Wsparcie otrzymało blisko 3 670 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz 130 placówek opiekuńczo-wychowawczych.

-  Wiele rodzin, również zastępczych zostało dotkniętych sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Dzięki programowi 'Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19' mogliśmy wyrównać szanse edukacyjne, tak aby brak odpowiedniego sprzętu nie był przeszkodą do uczestnictwa w zdalnej nauce – mówi wojewoda Konstanty Radziwiłł.

 

facebook fan page