Ponad 7,3 mln zł na rozwój innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

Ponad 7,3 mln zł na rozwój innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Wpisany przez BKJ    środa, 20 stycznia 2021 10:04   


Ponad 7,3 mln zł z UE trafi do czterech partnerstw, które zrealizują projekty wspomagające rozwój innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na stworzenie i wdrożenie dopasowanych do potrzeb odbiorców nowych lub ulepszonych kompleksowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Umowy z liderami projektów podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 
Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji (MSODI) to projekt województwa mazowieckiego realizowany w ramach RPO WM 2014-2020. Dzięki niemu samorząd Mazowsza przydziela granty partnerstwom instytucji otoczenia biznesu (IOB), czyli podmiotom, które bez względu na formę prawną, prowadzą działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działając dla zysku albo przeznaczając zysk na cele statutowe. Mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
 Termin realizacji przedsięwzięć mija 31 grudnia 2021 r. Wszyscy grantobiorcy mają jednak możliwość ich przedłużenia. Więcej na temat projektów wkrótce na www.innowacyjni.mazovia.pl.i na profilu FB Innowacyjne Mazowsze.

 

facebook fan page