System Państwowego Ratownictwa Medycznego – wsparcie Wojewody i działania koordynacyjne

System Państwowego Ratownictwa Medycznego – wsparcie Wojewody i działania koordynacyjne
Wpisany przez BKJ    piątek, 20 listopada 2020 12:36   

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych, dysponentów zespołów ratownictwa oraz innych placówek. Mazowiecki Urząd Wojewódzki sukcesywnie przekazuje dla Ratownictwa Medycznego kombinezony, rękawice i maseczki pochodzące z Agencji Rezerw Materiałowych. Na podstawie zamówień złożonych do ARM przez Wojewodę, placówki na terenie Mazowsza sukcesywnie zaopatrywane są w niezbędne środki oraz sprzęt potrzebny do walki z koronawirusem. Cały czas wzmacniane są też działania koordynacyjne w zakresie działania ratownictwa medycznego.


Obecnie na terenie województwa mazowieckiego bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów zabezpiecza 200 zespołów ratownictwa medycznego. Oddział Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia MUW analizuje czas oczekiwania każdej karetki przed szpitalem i wyjaśnia sytuacje, w których przekazanie pacjenta budziło wątpliwości.

Obecnie w województwie mazowieckim ogólna liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-19 to 4811, z czego zajętych jest 2984. Liczba respiratorów dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 to 382, z czego zajętych jest 332 (stan na 19 listopada).

 

facebook fan page