Tarcza antykryzysowa. Miliardy złotych na ochronę miejsc pracy

Reklama
Tarcza antykryzysowa. Miliardy złotych na ochronę miejsc pracy
Wpisany przez BKJ    czwartek, 06 sierpnia 2020 12:18   Ponad 1 mld 780 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń 392 tys. pracowników zatrudnionych w 6 566 firmach na Mazowszu przyznał do końca lipca Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
W ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie Tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy złożyli 16 007 wniosków o wartości około 4 mld 325 mln zł na dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wynagrodzeń blisko 941 tys. pracowników.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, od 24 czerwca Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przyjmuje wnioski od pracodawców, którzy odnotowali spadek obrotów, ale ani nie wprowadzili przestoju ekonomicznego, ani nie obniżyli wymiaru czasu pracy.

Znowelizowane przepisy zniosły wiele ograniczeń i uprościły tryb ubiegania się o środki z FGŚP, m. in. rozszerzono listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o świadczenia, o wsparcie mogą wystąpić też samorządowe instytucje kultury, jeśli z powodu spadku obrotów wystąpił przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy. Najistotniejszą jednak zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę jest możliwość aplikowania o wsparcie finansowe bez konieczności zawierania porozumienia z organizacją związkową/przedstawicielem załogi. Dodatkowo przedsiębiorca nie ma obowiązku dołączenia do wniosku wykazu pracowników, jedynie informację o wnioskowanej kwocie i liczbie pracowników.

Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników wynosi 2452,27 zł przez trzy miesiące. Wnioski do FGŚP mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną.

 

facebook fan page