Kolejne umowy podpisane – samorządy otrzymają ponad 10 mln zł

Reklama
Kolejne umowy podpisane – samorządy otrzymają ponad 10 mln zł
Wpisany przez BKJ    piątek, 31 lipca 2020 10:20   Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego umowy w ramach programów: Maluch +, Centra opiekuńczo- mieszkalne oraz Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Podpisano 30 umów, na łączną kwotę 10 385 993,99 zł. Uroczystość odbyła się 30 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.


Maluch +

W ramach programu 'Maluch+”, Wojewoda Mazowiecki podpisał 7 umów na łączną kwotę 304 620 zł. Dofinansowanie otrzymały:

    Miasto Legionowo (umowa na kwotę 98 880,00 zł)
    Miasto Przasnysz (umowa na kwotę 32 400,00 zł)
    Nowe Miasto nad Pilicą (umowa na kwotę 40 500,00zł)
    Miasto Kałuszyn (umowa na kwotę 48 600,00 zł)
    Gmina Bielany (umowa na kwotę 29 160,00 zł)
    Gmina Górzno (umowa na kwotę 22 680,00 zł)
    Gmina Garwolin (umowa na kwotę 32 400,00 zł)

Program 'Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. 'Maluch+” jest programem rocznym. Celem programu 'Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
Piecza zastępcza

W ramach programu 'Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zostało podpisanych 21 umów na łączną kwotę 4 396 620,00 zł. Dofinansowanie otrzymały:

    Powiat Białobrzeski (umowa na kwotę 36 100,00 zł)
    Powiat Ciechanowski (umowa na kwotę 315 615,00 zł)
    Powiat Garwoliński (umowa na kwotę 176 435,00 zł)
    Powiat Kozienicki (umowa na kwotę 142 060,00 zł)
    Powiat Ostrołęcki (umowa na kwotę 147 945,00 zł)
    Miasto Ostrołęka (umowa na kwotę 211 810,00 zł)
    Powiat Ostrowski (umowa na kwotę 163 540,00 zł)
    Powiat Płocki (umowa na kwotę 191 270,00 zł)
    Miasto Płock (umowa na kwotę 515 635,00 zł)
    Powiat Przysuski (umowa na kwotę 159 200,00 zł)
    Powiat Radomski (umowa na kwotę 341 845,00 zł)
    Powiat Siedlecki (umowa na kwotę 206 795,00 zł)
    Powiat Sierpecki (umowa na kwotę 125 970,00 zł)
    Powiat Szydłowiecki (umowa na kwotę 102 670,00 zł)
    Powiat Węgrowski (umowa na kwotę 187 350,00 zł)
    Powiat Łosicki (umowa na kwotę 72 705,00 zł)
    Powiat Makowski (umowa na kwotę 181 245,00 zł)
    Powiat Gostyniński (umowa na kwotę 229 460,00 zł)
    Powiat Przasnyski (umowa na kwotę 261 825,00 zł)
    Powiat Mławski (umowa na kwotę 375 850,00 zł)
    Powiat Płoński (umowa na kwotę 251 295,00 zł)

Głównym celem Projektu 'Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” ma na celu wsparcie podopiecznych placówek, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, które otrzymają pomoc w zakresie m.in. zakupu komputerów i wyposażenia teleinformatycznego na realizowanie zadań w trybie zdalnej nauki.
Centra opiekuńczo-mieszkalne

W ramach Programu 'Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego podpisano 30 lipca podpisano dwie umowy na łączną kwotę 5 684 753,99 zł. Dofinansowanie otrzymały:

    Powiat wołomiński (umowa na kwotę 3 026 025,00 zł)
    Powiat mławski (umowa na kwotę 2 658 728,99 zł)

Głównym celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Stąd wynika konieczność stworzenia im szczególnych warunków pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach.


fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 

facebook fan page