20 PROJEKTÓW Z SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO WALCZY O WYGRANĄ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MAZOWSZA!

Reklama
20 PROJEKTÓW Z SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO WALCZY O WYGRANĄ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MAZOWSZA!
Wpisany przez BKJ    czwartek, 30 lipca 2020 10:24   Budowa zatok autobusowych, chodników i ścieżek pieszo rowerowych, tworzenie miejsc rekreacyjnych, ale również warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży czy organizacja wydarzeń kulturalnych – to najczęściej zgłaszane projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy regionu złożyli aż 231 wniosków z czego 20 z subregionu ostrołęckiego.


Mazowsze jest wśród pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego, a nabór projektów do pierwszej edycji już się zakończył. Zgłoszonych zostało 231 projektów, których łączna wartość to ponad 92 mln zł, z czego 20 z subregionu ostrołęckiego na kwotę 11,4 mln zł. W puli ogólnowojewódzkiej znalazły się aż 53 wnioski o wartości 24,2 mln zł. Teraz trwa ich ocena formalna i merytoryczna, ale ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania.

Głosować będzie można od 26 października do 16 listopada br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej lub w siedzibie urzędu i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące BOM dostępne są na stronie internetowej bom.mazovia.pl, a także na profilu na Facebooku @budzetobywatelskiMazowsza

WAŻNE TERMINY

do 31 sierpnia 2020 r.     – ocena projektów
do 7 września 2020 r.    – informacja o wynikach oceny
do 7 października 2020 r. – rozpatrzenie ewentualnych odwołań
26 października – 16 listopada 2020 r. – głosowanie na projekty
do 30 listopada 2020 r. – wyniki głosowania
 

 

facebook fan page