Jak mazowieckie gminy i powiaty radzą sobie z rozwiązywaniem problemów społecznych? – najnowsza ocena zasobów pomocy społecznej


Jak mazowieckie gminy i powiaty radzą sobie z rozwiązywaniem problemów społecznych? – najnowsza ocena zasobów pomocy społecznej
Wpisany przez BKJ    poniedziałek, 06 lipca 2020 11:55   Czy społeczeństwo Mazowsza się starzeje? Co najczęściej sprawia, że mieszkańcom Mazowsza będącym w trudnej sytuacji życiowej przyznawane jest wsparcie? Ile w ogóle kosztuje prowadzenie i utrzymanie pomocy społecznej na Mazowszu? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w 'Ocenie zasobów pomocy społecznej za 2019 r.” przyjętym przez radnych województwa. Jest on nieocenionym źródłem informacji do tworzenia programów wsparcia i planowania przez samorządy działań pomocowych na kolejny rok.


Co roku pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy pomocy specjalnego programu pozyskują dane z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji, które na co dzień zajmują się wsparciem mieszkańców Mazowsza w trudnej sytuacji życiowej. Ocena jest dla samorządów lokalnych nie tylko materiałem ułatwiającym planowanie budżetu w zakresie polityki społecznej na kolejny rok, ale także ważnym źródłem wiedzy na temat zasobów i deficytów ich społeczności – wyjaśnia Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora MCPS.
 Mimo, że ocena dotyczy działań podejmowanych w 2019 r., uwzględniliśmy w niej również tegoroczną sytuację epidemiczną, by na bazie tych doświadczeń stworzyć rekomendacje adekwatne do realiów. Nikt z nas dziś nie wie, jak będzie się rozwijać sytuacja społeczno-gospodarcza w związku z epidemią, ale już dziś musimy przyjąć, że odbije się ona na dochodach gospodarstw domowych i może poszerzyć sferę ubóstwa – dodaje Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora MCPS.
 


 
'Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2019 r.' dostępna jest na stronach: http://mcps.com.pl/informacje-prasowe/jak-mazowieckie-gminy-i-powiaty-radza-sobie-z-rozwiazywaniem-problemow-spolecznych-najnowsza-ocena-zasobow-pomocy-spolecznej/ oraz http://mcps.com.pl/badania-spoleczne/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej/ lub https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4124,9220.html

 

facebook fan page