Radni Mazowsza domagają się włączenia dróg wojewódzkich do Funduszu Dróg Samorządowych


Radni Mazowsza domagają się włączenia dróg wojewódzkich do Funduszu Dróg Samorządowych
Wpisany przez BKJ    środa, 20 maja 2020 08:53   


Radni województwa mazowieckiego apelują do Rządu RP o włączenie dróg wojewódzkich i dróg publicznych zarządzanych przez prezydenta m.st. Warszawy do  Funduszu Dróg Samorządowych.

 
Dziś z Funduszu Dróg Samorządowych mogą korzystać wyłącznie gminy i powiaty realizujące inwestycje na drogach samorządowych.
 
Uchwała Sejmu RP z października 2018 r. powołująca fundusz wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie tych dróg. Daje taką możliwość jedynie przy zadaniach  polegających na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich oraz w przypadku budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym.

Mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
 Zdaniem radnych Fundusz Dróg Samorządowych powinien stanowić instrument wsparcia dla realizacji zadań w obszarze wszystkich dróg samorządowych. Nie można wykluczać jednego rodzaju dróg, w tym przypadku wojewódzkich, zwłaszcza że są one ważnym elementem w sieci drogowej Mazowsza, służą rozwojowi infrastruktury drogowej pozostałych samorządów oraz aktywacji gospodarczej całego regionu.

W latach 2015-2019 łącznie na przebudowę i remonty dróg wojewódzkich samorząd Mazowsza  przeznaczył niemal 2 mld zł. Za taką kwotę przebudowanych i wyremontowanych zostało ponad 1000 km dróg.

 

 

facebook fan page