80. rocznica napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.