Ponad 62,2 mln zł dla mazowieckich szkół

Reklama
Ponad 62,2 mln zł dla mazowieckich szkół
Wpisany przez BKJ    piątek, 12 lipca 2019 09:56   Znamy listę ponad 70 projektów edukacyjnych, które Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ich realizacja podniesie jakość kształcenia, wzmocni kompetencje kluczowe uczniów, a także wpłynie na rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do wnioskodawców trafi przeszło 62,2 mln zł z RPO WM 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.


Szkoła aktywna, kreatywna, cyfrowa i nowoczesna – to główny cel wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna. Nabór cieszył się dużym powodzeniem, wnioskodawcy złożyli blisko 300 wniosków o dofinansowanie. To pokazuje, że szkoły chcą wprowadzać nowe oferty edukacyjne. Udział w projekcie da szansę młodzieży zdobyć niezbędne na rynku pracy kompetencje kluczowe, np. zdolność samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów czy umiejętności cyfrowe. Wspomagany będzie rozwój poprzez terapie, a nauczyciele zostaną przeszkoleni jak prowadzić indywidualne lekcje, jak rozpoznawać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży oraz jak skutecznie wykorzystywać ich możliwości psychofizyczne.

W ramach konkursu wsparcie otrzyma 71 projektów. Skorzystają uczniowie oraz nauczyciele m.in. z gminy Dąbrówka, Ojrzeń, Jednorożec, Wołomin, dodatkowo z Przasnysza, Sochaczewa i Radomia.

 

facebook fan page