MAZOWSZE DLA NIEPODLEGŁEJ

MAZOWSZE DLA NIEPODLEGŁEJ
Wpisany przez BKJ    piątek, 09 listopada 2018 12:35   2018 - to rok dwóch wyjątkowych jubileuszy. Samorządy powiatowe i wojewódzkie obchodzą 20-lecie swojego istnienia. Świętujemy także 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej właśnie okazji na 11 listopada mazowieckie muzea i teatry zaplanowały dla mieszkańców Mazowsza i odwiedzających je turystów szereg ciekawych wydarzeń.
 Mówiła Izabela Stelmańska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach
koncert patriotyczny z udziałem solistów Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. 11 listopada, godz. 14.00, wstęp wolny.

www.ecasanniki.pl

Muzeum Mazowieckie w Płocku

wieczór poezji i pieśni patriotycznych 'Posłuchaj wnuczku”, 8 listopada godz. 17:00, wstęp wolny. Spotkanie poświęcone wydarzeniom pamiętnych dni listopadowych 1918 roku w Płocku zawartych we wspomnieniach Marii Macieszyny. Wystąpią także chór Vox Maiorum Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zespół Santiago z parafii św. Jakuba w Imielnicy. Najważniejszym punktem wieczoru będzie wspólne śpiewanie pieśni i piosenek niepodległościowych;
wystawa czasowa 'Kiedy stała się wolność... Polska – Mazowsze – Płock w latach 1918-1921' (współorganizator TNP), wystawa czynna od 9 listopada do 28 lutego 2019 r., wernisaż 9 listopada 2018 r., godz. 13.00.
Wystawa przywołuje pierwsze lata niepodległości w Płocku poprzez pryzmat dokumentów, fotografii, plakatów. Pokazuje przemiany polityczne (wybory do Sejmu Ustawodawczego, wybory do Rady Miejskiej miasta Płocka), gospodarcze
i kulturalne w kontekście wydarzeń lokalnych i ogólnopolskich. Głównymi bohaterami wystawy są płocczanie, angażujący się w budowę odrodzonej Rzeczypospolitej;
wystawa czasowa 'Wielka wojna 1914-1918 oczyma płocczanina Florentyna Piotrowskiego' czynna od 9 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
Florentyn Piotrowski to płocki fotograf, który wyruszając na front z aparatem fotograficznym uwiecznił swą wojskową drogę. Album ze zdjęciami z okresu I wojny światowej po wielu latach trafił do zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Po raz pierwszy będzie można obejrzeć wszystkie zdjęcia z żołnierskiej wędrówki płockiego fotografa.

www.muzeumplock.eu

Muzeum Żydów Mazowieckich Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku

wykład 'Polacy w obliczu Zagłady. Z relacji historii mówionej” Joanny Król z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, 8 listopada, godz. 18.00.
W latach 2014-2015 pracownicy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przeprowadzili projekt historii mówionej, w którym dociekali, jak eksterminacja dokonana przez Niemców na Żydach wpłynęła na świadomość ich polskich sąsiadów oraz przyszłe pokolenia, urodzone już po wojnie. Przeprowadzonych zostało trzydzieści wywiadów z rozmówcami z regionów centralnej, wschodniej i południowej Polski. Byli to przedstawiciele trzech pokoleń – bezpośrednich świadków wojny, osób urodzonych po wojnie (lata 50. i 60.) oraz osób wychowanych w dobie transformacji ustrojowej w Polsce. Podczas wykładu przedstawione zostaną wybrane przykłady.

www.muzeumplock.eu

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

do 9 grudnia można zwiedzać dwie wystawy z okazji stulecia odzyskania niepodległości – 'Gwiazdy sportu w Niepodległej” i 'Dyplomy sportowe II Rzeczpospolitej”. Wystawa 'Gwiazdy sportu w Niepodległej” pozwala spojrzeć na dzieje polskiej kultury fizycznej sprzed blisko stu lat przez pryzmat kilkunastu najwybitniejszych postaci tamtego okresu. Z kolei ekspozycja 'Dyplomy sportowe II Rzeczpospolitej” prezentuje sto niepowtarzalnych dyplomów sportowych z okresu 1918-1939, zarówno nagrodowych, honorowych, jak i uznaniowych.

www.muzeumsportu.waw.pl

Muzeum Regionalne w Siedlcach

10 listopada, w ratuszu pod 'Jackiem” od 15.30 zaplanowano m.in. koncert zespołu 'Seniorynki” – 'Na skrzydłach Orła Białego. 100-lecie Niepodległej”, wykład dr. Rafała Roguskiego 'Mazowsze i Podlasie u progu Niepodległości w latach 1918-1921” oraz promocję książki Sławomira Kordaczuka 'Siedlecka księga chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość”;
11 listopada od 10.30, wystawy oraz pokazy m.in. sprzętu wojskowego i grup rekonstrukcyjnych.
Otwarta zostanie wystawa historyczna 'To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić”. Będzie także można spróbować wojskowej grochówki.

www.muzeumsiedlce.art.pl

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

11 listopada, godz. 16.30 koncert 'Ostrołęka śpiewa dla Niepodległej”, plac gen. J. Bema;
9 listopada, wystawa 'Orzeł Biały na awersie. Pieniądz w Odrodzonej Polsce”;
9-11 listopada, 'Niepodległa w zbiorach Ostrołęckiego Klubu Kolekcjonerów UNIKAT”,  wystawa pocztówek, odznak, numizmatów o treści patriotycznej;
11 listopada, godz. 10.00-14.00 – impreza rodzinna 'Barwy Niepodległej”.
W programie m.in. warsztaty plastyczne wykonywania kokard, flag, świeczników i biało-czerwonych dekoracji, finał projektu 'Rodzinny sztambuch patriotyczny”, a także urodziny Ojczyzny;
10 listopada, godz. 12.00- 14.30, 'Drogi do Niepodległości – gra miejska”;
10 listopada 10.00-14.00 – punkty patriotyczne tworzenia kokard narodowych 'Barwy Niepodległej”;
9-11 listopada – Patriotyczny weekend kulinarny pod hasłem 'Apetycznie i patriotycznie!”. Ostrołęckie kawiarnie i restauracje zapraszają do wspólnego świętowania urodzin Ojczyzny. W menu pojawią się dania specjalnie przygotowane na te wyjątkowe dni, a lokale zaprezentują się w biało-czerwonej odsłonie.

www.muzeum.ostroleka.pl

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
10 listopada, edukacyjna sobota dla dzieci i młodzieży,  Oranżeria, wstęp bezpłatny.
W ramach spotkania zaprezentowane zostaną utwory niepodległościowe w niecodziennej, uroczystej aranżacji na kwartet fletowy. Po koncercie dzieci i młodzież zostaną zaproszone na edukacyjny spacer związany z muzealnymi instrumentami.
www.muzeumromantyzmu.pl

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

9 listopada, godz. 12.00,  przy ul. Warszawskiej 61, uroczystości pod hasłem 'Bohaterowie Niepodległości”.
W ramach spotkania zaplanowano m.in. promocję książki Prezydentowi Prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150. rocznicę urodzin – dr Bogumiła Umińska oraz koncert patriotyczny 'A imię Jej – Niepodległa – w wykonaniu uczniów I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie” pod kierunkiem historyków Wioletty i Andrzeja Kamińskich.

www.muzeumciechanow.pl

Muzeum Niepodległości

8 listopada, godz. 18.00, wernisaż wystawy 'Ważne znaki” prezentującej prace Józefa Krzysztofa Oraczewskiego. Odbędzie się on w galerii Brama Bielańska.

www.muzeum-niepodleglosci.pl
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej 'Elektrownia” w Radomiu wystawa 'Adwokaci Polscy Ojczyźnie”, do 25 listopada.
Przybliża sylwetki wybitnych polskich adwokatów, którzy wyróżnili się w historii Polski. Oprócz zdjęć, ekspozycja zawiera noty biograficzne oraz krótkie rysy historyczne. Wspomniane są zarówno postaci adwokatów walczących zbrojnie o niepodległość Polski pod zaborami, a także angażujących się w ratowanie polskiej tożsamości i kultury.  Prezentuje biogramy adwokatów, którzy po I wojnie światowej obejmowali ważne urzędy w administracji państwowej i samorządowej. Przypomniane są także sylwetki adwokatów-poetów, pisarzy, krytyków i historyków literatury, a nawet adwokatów, którzy zrobili karierę filmową jako aktorzy;

wystawa Anki Leśniak 'patRIOTki', czynna do 31 listopada.
Projekt podejmuje problem patriotyzmu, ukazanego poprzez postawy kobiet z czasów zaborów. Punktem wyjścia jest tu książka Wojciecha Lady 'Polscy Terroryści”, w której autor opisuje zamachy na carskich urzędników dokonywane na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego;

11 listopada, Dzień Polskiego Kina.
100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę splata się z 110. urodzinami polskiego kina. Najstarszym polskim filmem jest bowiem pochodząca z 1908 r. 'Pruska kultura”. Z tej okazji kino przygotowało specjalny repertuar. Na ekranie pojawią się filmy: 'Basia” reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz (Polska 2018); 'Pan Tadeusz” reż. Ryszard Ordyński (Polska 1928), 'Wszystko na sprzedaż” reż. Andrzej Wajda (Polska 1968), 'Eter” reż. Krzysztof Zanussi (Polska, Ukraina, Węgry, Litwa 2018).

www.elektrownia.art.pl

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

do 31 maja 2019 r. można oglądać wystawę 'Radomianie na drodze do niepodległości”. W zbiorowej pamięci jako datę odzyskania niepodległości przyjmujemy 11 listopada, zaś Radom jako pierwsze miasto w dawnym zaborze rosyjskim ogłosił niepodległość 2 listopada 1918 r. Radomianie na początku listopada 1918 r. okazali się nadzwyczaj sprawnymi organizatorami. 'Republika Radomska” miała swój własny rząd tzw. Komitet Pięciu (Aleksy Rżewski, Stanisław Kelles-Krauz, Wacław Dębowski, Jan Wigura, Roman Szczawiński), ponadto własne wojsko, milicję, odpowiednie agendy zajmujące się pomocą społeczną. Po dniach samodzielnych rządów Komitet Pięciu podporządkował się Tymczasowemu Rządowi Republiki Polskiej w Lublinie, a ten 11 listopada oddał władzę powracającemu z Magdeburga Józefowi Piłsudskiemu.

www.muzeum.edu.pl

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

11 listopada, debata BÓG HONOR SYNCZYZNA, godz. 17.00.
Tematem dyskusji będzie współczesny patriotyzm, a punktem wyjścia Gombrowiczowska opozycja Ojczyzny i Synczyzny. Indywidualistyczne postulaty Gombrowicza nie zostały nigdy zrealizowane, a w Polsce co jakiś czas obserwujemy nawroty patriotyzmu nacjonalistycznego, z założenia podporządkowującego jednostkę narodowi. Czy możliwy jest w Polsce inny patriotyzm? Inny, to znaczy jaki? W dyskusji padnie zapewne wiele innych pytań i odpowiedzi, okazję do włączenia się w nią będzie miał każdy, kto do Wsoli przyjedzie.

www.muzeumgombrowicza.pl

 

facebook fan page