ZNAMY LAUREATÓW I EDYCJI KONKURSU 'OPIEKUN STYPENDYSTY'

ZNAMY LAUREATÓW I EDYCJI KONKURSU 'OPIEKUN STYPENDYSTY'
Wpisany przez BKJ    piątek, 14 września 2018 12:06   Znamy laureatów pierwszego konkursu 'Opiekun Stypendysty”. Plebiscyt został skierowany do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi projekty edukacyjne.


O tytuł najlepszego opiekuna stypendysty rywalizowało ponad 70 nauczycieli z całego Mazowsza. To osoby, które poświęciły swój czas, aby pomóc uczniom zdobywać wiedzę – mówi marszałek województwa Adam Struzik.

 

Wśród nagrodzonych nauczycieli - opiekunów stypendystów z regionu ostrołęckiego jest Renata Małkowska z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach.
 W ciągu minionych dwudziestu lat ze stypendiów samorządu Mazowsza skorzystało blisko 7 tys. młodych ludzi.
 Każdy z wyróżnionych pedagogów otrzymał nagrodę finansową w wysokości dwóch tysięcy złotych.


W roku szkolnym 2017/2018 'Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka' listę subregionu ostrołęckiego otwiera Szkoła Podstawowa nr 5 im. Z. Niedziałkowskiej w Ostrołęce z liczbą 14 stypendystów.

Największą liczbą najzdolniejszych młodych ludzi w programie stypendialnym dla uczniów szkół zawodowych w Ostrołęce może pochwalić się Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich - 5 wyróżnionych.


LISTA NAGRODZONYCH NAUCZYCIELI – OPIEKUNÓW STYPENDYSTÓW - Rejon ostrołęcki

1. Małgorzata Żychowska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie

2. Marta Frączyk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. pł. dyp. Ludwika Bociańskiego w Komorowie

3. Renata Małkowska – Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach

4. Aneta Kosek – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Goworowie

 

facebook fan page