Zmiany w gospodarowaniu odpadami

Zmiany w gospodarowaniu odpadami
Wpisany przez BKJ    środa, 11 lipca 2018 10:35   Mazowieccy radni wprowadzili zmiany w gospodarowaniu odpadami. Ma to związek z decyzją sądu. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Województwa Mazowieckiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2022.


Przyjęta uchwała niweluje lukę prawną - tłumaczy marszałek województwa Adam Struzik.
 Przyjęta uchwała nie wprowadza bezpośrednio zmian dla mieszkańców Mazowsza - zaznacza Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.
 

Urzędnicy z Mazowsza pracują nad nowym Planem gospodarki odpadami.  
 Dokument powinien zostać uchwalony jesienią bieżącego roku.

Dodatkowo wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie, dzięki temu nowe środki finansowe otrzymały wojewódzkie szpitale oraz instytucje kultury.

 

facebook fan page