Reklama
Ponad 37,2 mln zł na remonty budynków mieszkalnych
Wpisany przez BKJ    poniedziałek, 16 kwietnia 2018 09:06   


Ponad 37,2 mln zł na remonty budynków mieszkalnych. Odnowa możliwa będzie dzięki wsparciu funduszy europejskich. Inwestycje poprawią jakość życia mieszkańców, zmienią wygląd zewnętrzny domów. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę dziesięciu projektów, które otrzymają unijne dofinansowanie. Środki pochodzą z RPO WM 2014-2020.


Przypomnijmy, że w odpowiedzi na konkurs beneficjenci składali projekty, których założeniem jest modernizacja wspólnych przestrzeni w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych  , jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

W dzielnicy Bloki w Ciechanowie, siedem wielorodzinnych budynków mieszkalnych zostanie poddanych termomodernizacji. Są to budynki zdegradowane, zniszczone. Projekt otrzyma ponad 4, 6 mln zł w ramach funduszy unijnych. W zakresie części wspólnych wnioskodawca przeprowadzi remonty m.in. ścian, stropów, wymieni stolarkę okienną i drzwiową, zmieni oświetlenie. Prace modernizacyjne będą dotyczyły także dachów budynków, klatek schodowych, podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami oraz wejść.

Kolejny projekt zostanie zrealizowany w Żyrardowie. Blisko 6, 5 mln zł zostanie przeznaczone na rewitalizację dziesięciu budynków wielorodzinnych. Po zakończeniu inwestycji poprawią się warunki mieszkaniowe lokatorów, dodatkowo podjęte zostaną inicjatywy aktywizujące społecznie i zawodowo mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Zmiany czekają też mieszkańców bloków komunalnych oraz socjalnych w Łosicach. W ramach projektu planowany jest remont oraz termomodernizacja dwóch budynków, np. wymiana stolarki okienno-drzwiowej zewnętrznej w pomieszczeniach wspólnych, wykonanie dachu dwuspadowego z blachodachówki czy wymiana starych schodów drewnianych na klatkach schodowych.

Ponad 5 mln zł pozyskał Nowy Dwór Mazowiecki na odnowę części wspólnych budynków komunalnych. W ramach inwestycji wykonane zostaną remonty w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu dachów, wykonaniu przyłączy ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania. Po zakończeniu prac poprawi się funkcjonalność bloków, zmieni się, jakość życia mieszkańców, a także zatrzyma się proces degradacji tych obiektów.

- Inwestycje   w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, realizowanych w ramach rewitalizacji mazowieckich miejscowości nie tylko zmieniają oblicze zaniedbanych, starych budynków. Bardzo ważny tutaj jest aspekt społeczny, zmiana myślenia na temat ludzi mieszkających w blokach komunalnych – podkreśla Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Pełna lista rankingowa dofinansowanych projektów w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: 'Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/6-2-rewitalizacja-obszarow-zmarginalizowanych-typ-projektow-odnowa-tkanki-mieszkaniowej-w-zakresie-czesci-wspolnych-wielorodzinnych-budynkow-mieszkalnych-jako-element-szerszego-dzialania/

 

 

facebook fan page