Reklama
Na Mazowszu ruszyły już pierwsze żłobki finansowane z funduszy unijnych
Wpisany przez BKJ    piątek, 13 kwietnia 2018 10:57   


22 umowy o wartości około 35 mln zł na utworzenie żłobków i miejsc opieki dla dzieci do lat 3 podpisał Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z instytucjami i samorządami, które ubiegały się o dofinasowanie takich inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20.

 
Pierwsze żłobki zostały już otwarte w Siedlcach i Radomiu. Kolejne ruszą w najbliższych miesiącach m.in. w Pułtusku oraz Małkini Górnej w powiecie ostrowskim.

O unijne dofinansowanie, w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM, mogły ubiegać się gminy, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania i firmy, które stworzą nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3 w Warszawie, podwarszawskich gminach oraz na Mazowszu.

Tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, sfinansowanie opiekunów dziennych oraz dodatkowych miejsc opieki w już istniejących placówkach pomoże rodzicom po urlopach macierzyńskich i wychowawczych wrócić na rynek pracy.

Z unijnych środków można sfinansować m.in. koszty adaptacji pomieszczeń na potrzeby dzieci, zakupy i montaż wyposażenia oraz organizację bezpiecznych placów zabaw. Przewidziano również finansowanie wynagrodzenia personelu i wyżywienia dzieci.

W latach 2014-2020 na pomoc rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3 przewidziano ponad 113,5 mln zł. Szacuje się, że pozwoli to objąć wsparciem 731 osób oraz utworzyć ponad 9 tys. nowych miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych i zrefundować koszty opieki informuje Wiesława Lipińska, rzecznik prasowy WUP w Warszawie.
 

 

facebook fan page