Reklama
WNIOSKI Z POSIEDZENIA SZTABU KRYZYSOWEGO W SPRAWIE PRZERW W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Wpisany przez BKJ    poniedziałek, 04 grudnia 2017 12:23   


Starosta przasnyski Zenon Szczepankowski zwołał w sobotę sztab kryzysowy w związku z przerwami w dostawie prądu w niektórych miejscowościach powiatu.


Sztab zdecydował, że wystosuje wnioski do PGE Dystrybucja w Warszawie, Wojewody Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego z postulatami usprawnienia działań zarówno służb podlegających PGE, jak i zespołów kryzysowych na poszczególnych szczeblach samorządowych i rządowych, aby w przyszłości uniknąć przedłużających się okresów braku energii elektrycznej, które w tym rejonie powstają głównie w wyniku opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przerwy w dostawie energii elektrycznej powodują niezwykle uciążliwe sytuacje dla rolników i gospodarstw domowych - informuje Sławomir Czaplicki, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.


Wnioski sztabu kryzysowego:

1. Strona rządowa powinna zobowiązać operatorów sieci komórkowych do stosowania w swoich przekaźnikach telefonicznych akumulatorów podtrzymujących pracę urządzeń w okresach przerw w dostawie prądu sieciowego. Nie może być sytuacji takiej, jak w ostatnich dniach kryzysu, gdzie brak zasilania sieciowego powoduje natychmiastowy brak łączności w telefoniach komórkowych.

2. PGE Dystrybucja rozważy przywrócenie Rejonu Energetycznego w Przasnyszu z pełną obsada kadrową i całodobowego Posterunku Energetycznego w Chorzelach, w celu usprawnienia bieżącego monitoringu sieci i szybkiej reakcji oraz napraw w sytuacjach kryzysowych.
Oddalony o 60 km od powiatu przasnyskiego Rejon Energetyczny w Ostrołęce nie sprostał oczekiwaniom w sytuacji kryzysowej w dniach 30.11 – 3.12 bieżącego roku, kiedy to zaledwie kilka miejscowości w powiecie przasnyskim odczuwających brak prądu, przez ponad 3 doby nie mogło doczekać się żadnych ekip remontowych, które zechciałyby usunąć awarię. Przez cały ten okres numer alarmowy telefonu Pogotowia Energetycznego miał włączoną jedynie automatyczna sekretarkę
Ani samorządy, ani straż pożarna, a ni policja, ani służba zdrowia, czy sanepid nie mogły uzyskać żadnych informacji na temat zaistniałych awarii i terminu ich usunięcia, co w oczywisty sposób utrudniało reakcję i zastosowanie środków zastępczych – np. agregatów prądotwórczych.
3. PGE Dystrybucja powinna rozważyć zaangażowanie większej ilości przedsiębiorstw prywatnych wykonujących zlecenia w czasie awarii. Przedsiębiorstwa powinny mieć szerszy zasięg geograficzny tak, aby w sytuacji miejscowych zagrożeń mogły uzyskać wsparcie przedsiębiorstw z innych powiatów.

W posiedzeniu sztabu udział wzięli:
- Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski, Krzysztof Stancel – Wójt Gminy Jednorożec, Wojciech Idźkowski oraz Wojciech Gregorczyk – Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Społecznych w Starostwie Powiatowym, Waldemar Białczak – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, Tomasz Łysiak – Komendant Powiatowy Policji, Robert Orłowski – KPP Przasnysz, Jacek Pogorzelski -   Powiatowy Inspektor Weterynarii w Przasnyszu, Maria Śliwińska - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu, Mieczysław Wódkiewicz – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Przasnyszu, Jerzy Sadowski – Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu, Wojciech Kobyliński oraz Sławomir Czaplicki – Dyrektor i Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

facebook fan page