Reklama
Inauguracja roku akademickiego w WSA w Łomży
Wpisany przez BKJ    poniedziałek, 16 października 2017 13:11   540 osób na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz ponad 80 na studiach podyplomowych rozpoczęło naukę w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Inauguracja roku akademickiego odbyła się w sobotę 14 października.

Atutem nauki w WSA są zajęcia praktyczne organizowane również poza uczelnią oraz badania naukowe.Innowacje w edukacji to wyzwanie jakie Uczelnia stawia sobie za priorytet.Intensywna praca przekłada się na wyniki.Podkreśla doktor inżynier Andrzej Borusiewicz, prorektor do spraw dydaktyki w WSA.

 

facebook fan page