Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez MM    piątek, 11 czerwca 2021 09:37   


Jedno kliknięcie w telefonie wystarczy, by udowodnić tożsamość i udostępniać dokumenty. Obywatele UE będą mieli również dostęp do usług internetowych za pomocą krajowej identyfikacji cyfrowej, która będzie uznawana w całej Europie. Komisja Europejska przedstawiła ramy tożsamości cyfrowej, dostępnej dla wszystkich obywateli, rezydentów i przedsiębiorstw we wspólnocie.

Bardzo duże platformy będą zobowiązane do akceptowania europejskich portfeli tożsamości cyfrowej na wniosek użytkownika, na przykład w celu udowodnienia wieku. Korzystanie z europejskich portfeli tożsamości cyfrowej będzie zawsze wyborem użytkownika.

W celu jak najszybszego wdrożenia wniosku towarzyszy mu zalecenie. Komisja wzywa państwa członkowskie do ustanowienia wspólnego zestawu narzędzi do września 2022 r. oraz do niezwłocznego rozpoczęcia niezbędnych prac przygotowawczych. Zestaw narzędzi powinien obejmować architekturę techniczną, normy i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk.

Więcej na ec.europa.eu

 

facebook fan page