Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez MM    czwartek, 10 czerwca 2021 11:38   Śląsk i Łódzkie z dodatkowym wsparciem

Ponad 175,5 mln euro środków z Funduszu Spójności zostanie przekierowane na przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa dla gospodarki i systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę dwóch polskich programów operacyjnych w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na COVID-19. Dotyczą one województw: łódzkiego i śląskiego.

Zmiana Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 umożliwi udostępnienie 18,84 mln euro w formie dotacji i pożyczek dla ponad 1675 przedsiębiorstw poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa. Zapewni również 19,7 mln EUR na sfinansowanie rozszerzonego zakresu wsparcia w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19, z uwzględnieniem niezbędnego sprzętu osobistego i medycznego, a także prac remontowych i budowlanych w szpitalach oraz infrastruktury socjalnej w celu odpowiedniej ochrony przed epidemią.

Ponadto, w województwie śląskim 43,7 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie pracowników służby zdrowia, inspekcji sanitarnych i usług socjalnych. Do tej pory szpitale w regionie otrzymały już 26 karetek pogotowia, 109 respiratorów, 55 defibrylatorów, 382 pomp infuzyjnych, 453 łóżek szpitalnych, 21 maszyn ultradźwiękowych, 15 maszyn rentgenowskich, a dla 183 Regionalnych Centrów Polityki Społecznej zakupiono środki ochrony osobistej. Ponadto, na wsparcie płynności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono 7,1 mln EUR.

Zmiany te są możliwe dzięki wyjątkowej elastyczności w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i inicjatywy inwestycyjnej Plus w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), które umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie finansowania w ramach polityki spójności do wspierania sektorów najbardziej dotkniętych pandemią, takich jak opieka zdrowotna, MŚP i rynki pracy. Ponadto stopa współfinansowania zostaje tymczasowo zwiększona do 100 %, aby pomóc beneficjentom przezwyciężyć niedobór płynności we wdrażaniu ich projektów.

źródło ec.europa.eu

 

facebook fan page