Starostwo Powiatowe - sesja absolutaryjna

Starostwo Powiatowe - sesja absolutaryjna
Wpisany przez MM    czwartek, 10 czerwca 2021 11:30   15 czerwca w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle odbędzie się 32. sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Będzie to sesja absolutoryjna - stacjonarna, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.

Sesja będzie także transmitowana. Link do transmisji starostwo powiatowe opublikuje na stronie internetowej www.powiatostrolecki.pl a także na swoim profilu na Facebooku. Porządek obrad przewiduje m.in debatę nad 'Raportem o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku”,  podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Ostrołęce,  w sprawach:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2020r., zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2021 – 2030,   zmian w budżecie na rok bieżący. Radni rozpatrzą również projekty w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Ostrołęckiego, udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzekuń i Gminie Baranowo.
 
Sesja rozpocznie się o godzinie 13.

 

facebook fan page