Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez MM    środa, 09 czerwca 2021 10:46   Budżet 2022

Komisja Europejska zaproponowała budżet UE na 2022 r. w wysokości 167,8 mld euro, który ma zostać uzupełniony szacunkową kwotą 143,5 mld euro w postaci dotacji w ramach NextGenerationEU. Te połączone zasoby przyczynią się do uruchomienia inwestycji mających na celu pobudzenie gospodarki, zapewnienie zrównoważonego rozwoju i tworzenie miejsc pracy.

W budżecie priorytetowo traktowane będą wydatki dotyczące ekologii i cyfryzacji, aby Europa była bardziej odporna i lepiej przygotowywana do wymogów przyszłości.

Projekt budżetu na 2022 r., uzupełniony instrumentem NextGenerationEU, kieruje środki tam, gdzie mogą przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie.

Środki te przyczynią się do odbudowy i modernizacji Unii dzięki transformacji ekologicznej i cyfrowej, stworzeniu nowych miejsc pracy oraz wzmocnieniu roli Europy w świecie.

Projekt budżetu na 2022 r. jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 r. i ma na celu przekucie jego priorytetów w konkretne rezultaty do osiągnięcia w danym roku. Znaczna część środków zostanie zatem przeznaczona na przeciwdziałanie zmianie klimatu, zgodnie z celem, jakim jest wydatkowanie 30 proc. budżetu długoterminowego i instrumentu odbudowy NextGenerationEU w tym właśnie obszarze polityki.

 

facebook fan page