Jaką szkołę wybrać? - powiatowy przewodnik edukacyjny

Jaką szkołę wybrać? - powiatowy przewodnik edukacyjny
Wpisany przez BKJ    środa, 12 maja 2021 11:47   


Starostwo Powiatowe w Ostrołęce zachęca do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki na rok szkolny 2021/2022.


Oświata zorganizowana jest w siedmiu zespołach szkół zlokalizowanych w: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu, Troszynie. Dyrektorzy zespołów szkół w wyniku rozeznania potrzeb lokalnego środowiska, analizy dotychczasowego naboru na poszczególne kierunki kształcenia i po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych oraz w porozumieniu z organem prowadzącym ogłosili nabór na kierunki kształcenia na nowy rok szkolny. Uzyskały one również pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Warszawie.  

Powiatowy przewodnik edukacyjny znajdziecie na stronie powiatostrolecki.pl.

 

facebook fan page