4 czerwca dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym