Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – finisz pierwszego naboru

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – finisz pierwszego naboru
Wpisany przez BKJ    wtorek, 11 maja 2021 10:56   


Jeszcze tylko do 12 maja można starać się o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania 'Współpraca'. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR.


Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, ale również niewielkich przedsiębiorstw. Ma to pozytywnie wpływać na lokalny rozwój gospodarczy oraz utrzymywanie ścisłych związków geograficznych i społecznych między konsumentami a producentami i podmiotami zajmującymi się przetwórstwem.

O to wsparcie może ubiegać się grupa operacyjna na rzecz innowacji (EPI). W jej skład wchodzić powinno co najmniej 5 rolników. Musi ona posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, np. jako spółka cywilna. Wymaga się także, aby grupa EPI identyfikowała się numerem w krajowym systemie ewidencji producentów.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl.

 

facebook fan page