FAŁSZYWE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

FAŁSZYWE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Wpisany przez BKJ    środa, 21 kwietnia 2021 11:14   


Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym zakończyła śledztwo przeciwko byłemu skarbnikowi jednej z gmin w powiecie makowskim. Postępowanie dotyczyło składania fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2014-2018. Wobec podejrzanej został skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Przasnyszu.


Skarbnicy gmin zobowiązani są do składania oświadczeń majątkowych na podstawie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. Jak ustalono w toku śledztwa, była już skarbnik gminy Różan składała oświadczenia majątkowe niezgodne ze stanem rzeczywistym. W oświadczeniach majątkowych złożonych za lata 2014-2018 podejrzana zataiła majątek w postaci kilku nieruchomości o wartości co najmniej kilkuset tysięcy złotych, 3 samochodów oraz zataiła informacje o posiadanych zobowiązaniach kredytowych.

W toku śledztwa podejrzana nie przyznała się do zarzuconych jej czynów i złożyła wyjaśnienia, które nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 000 zł oraz zakazu opuszczania kraju.

Za zarzucane podejrzanej przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
 

 

facebook fan page