Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    wtorek, 20 kwietnia 2021 11:22   Konferencja w sprawie przyszłości Europy: dołącz do debaty!

Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, uruchamia wielojęzyczną platformę cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy i zaprasza obywateli UE do wniesienia wkładu w kształtowanie przyszłości zarówno swojej, jak i całej Europy. Platforma dostępna jest w 24 językach, dzięki czemu obywatele z całej Unii mogą dzielić się i wymieniać pomysłami i poglądami podczas wydarzeń online.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to bezprecedensowy, otwarty i pluralistyczny proces demokracji deliberatywnej. Jej celem jest zapewnienie ludziom ze wszystkich środowisk w całej Europie większego wpływu na to, czego oczekują od Unii Europejskiej, co powinno pomóc w kształtowaniu przyszłego kierunku polityki UE. Wspólna prezydencja zobowiązała się do podjęcia działań następczych zgodnych z wynikami Konferencji.

 

facebook fan page