SAMORZĄD MAZOWSZA PRZEZNACZY 6 MLN ZŁ NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW

SAMORZĄD MAZOWSZA PRZEZNACZY 6 MLN ZŁ NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW
Wpisany przez BKJ    piątek, 22 stycznia 2021 11:57   


Od poniedziałku 25 stycznia będzie można ubiegać się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach.


Na ratowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza przeznaczono 6 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 200 tys. zł. Może być udzielona na zabytki wpisane do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i są dostępne publicznie.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zwraca uwagę na to, że program daje szerokie możliwości wsparcia zabytku.
 Nabór wniosków potrwa do 22 lutego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mazovia.pl

 

facebook fan page