Konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu

Konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu
Wpisany przez BKJ    piątek, 22 stycznia 2021 11:46   


Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłosił konkursy na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz z zakresu kultury fizycznej.


Zarówno w jednym, jak i drugim konkursie oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej 'WITKAC' dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2021 r. do godz. 14.30.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w terminie do 17 lutego 2021 r. godz. 15.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

Uchwały o konkursach oraz treści ogłoszeń dostępne są w zakładce NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

facebook fan page