Są pieniądze na rozkręcenie własnego biznesu

Są pieniądze na rozkręcenie własnego biznesu
Wpisany przez BKJ    piątek, 22 stycznia 2021 11:43   


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu 'Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)'.
 
W ramach działania w 2021 roku dofinansowania zostaną udzielone  osobom bezrobotnym w wieku 18 – 29 lat zarejestrowanym w PUP, w tym w szczególności: z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, o niskich kwalifikacjach, osobom, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych  w okresie ostatnich 4 tygodni.
 
Osoba bezrobotna może ubiegać się o przyznanie 25 000,- zł.
 
Obowiązujący formularz wniosku oraz informacje na temat zasad współpracy można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68. Formularz wniosku zamieszczony jest też na stronie internetowej: http://ostroleka.praca.gov.pl.

 

facebook fan page