Powiat ze wsparciem z 'Aktywnej tablicy'

Powiat ze wsparciem z 'Aktywnej tablicy'
Wpisany przez BKJ    czwartek, 26 listopada 2020 13:38   

Powiat Ostrołęcki uzyskał wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - 'Aktywna tablica” na lata 2020-2024.


W tym roku możliwość wnioskowania miały po raz pierwszy szkoły ponadpodstawowe. Środki w wysokości 154 000 zł, pochodzące z budżetu państwa oraz 38 500 zł, jako 20- procentowy  wkład własny Powiatu Ostrołęckiego będą przeznaczone na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku, głosu oraz tablice interaktywne i projektory.

Złożono 11 wniosków dotyczących szkół funkcjonujących w siedmiu zespołach szkół powiatowych. Środki finansowe - po 14 000 zł - na zakupy otrzymały Zespoły Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Troszynie - angażując przy tym po 3500 zł wkładu własnego. Zespoły Szkół Powiatowych w Kadzidle i Łysych wzbogacą się o sprzęt wartości 35 000 zł, z czego 28 000 zł stanowić będą środki pochodzące z dotacji. Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu uzyskał dofinansowanie dla 3 szkół, o łącznej wysokości 42 000 zł. To przy zaangażowaniu 10 500 zł wkładu własnego, daje możliwość zakupów za kwotę 52 500 zł.

źródło: Starostwo Powiatowe

 

facebook fan page