Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    czwartek, 26 listopada 2020 13:09   Leki bezpieczne i dostępne

Komisja przyjęła strategię farmaceutyczną dla Europy, aby zapewnić pacjentom dostęp do innowacyjnych i przystępnych cenowo leków oraz wspierać konkurencyjność, innowacyjność i zrównoważony charakter unijnego przemysłu farmaceutycznego. Dzięki tej strategii Europa będzie w stanie zaspokoić swoje zapotrzebowanie na leki, również w czasach kryzysu, dzięki niezawodnym łańcuchom dostaw. Zgodnie z apelem wystosowanym przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii wspomniana strategia stanowić będzie kluczowy element procesu budowy silniejszej Europejskiej Unii Zdrowotnej i pomoże stworzyć odporny na kryzys unijny system farmaceutyczny dostosowany do przyszłych wyzwań.

Chociaż strategia ta jest czymś więcej niż instrumentem reagowania na sytuacje kryzysowe, przy jej tworzeniu uwzględniono wnioski płynące z początkowej reakcji na pandemię COVID-19, a dzięki niej europejski sektor farmaceutyczny będzie lepiej przygotowany i bardziej odporny na przyszłe wyzwania.

W strategii przedstawiono konkretne działania mające na celu zapewnienie dostępności i przystępności cenowej leków. Wspiera ona zróżnicowane i bezpieczne łańcuchy dostaw, zapewniając otwartą autonomię strategiczną UE na świecie, a także promuje produkty farmaceutyczne zrównoważone pod względem środowiskowym.

Strategia zagwarantuje również, że polityka farmaceutyczna UE będzie nadal służyć zdrowiu publicznemu w stale zmieniającym się otoczeniu, w którym zachodzi transformacja naukowa i handlowa. Będzie ona wspierać innowacje skoncentrowane na pacjencie oraz uwzględni zmiany cyfrowe i technologiczne.

 

facebook fan page