Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    środa, 25 listopada 2020 11:10   Parasol nad dziennikarzami

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o wartości 3,9 mln euro w celu dalszego wspierania transgranicznych dochodzeń, a także mapowania naruszeń wolności prasy i mediów oraz reagowania na nie.

Zaproszenie ma na celu m.in. prawne i materialne wspieranie szkoleń dla dziennikarzy śledczych, promowanie wymiany treści, współtworzenie i tłumaczenie materiałów dziennikarskich będących przedmiotem ogólnego zainteresowania oraz monitorowanie naruszeń wolności prasy i mediów, w celu zapewnienia społeczeństwu i instytucjom europejskim wiarygodnych i wyczerpujących informacji. Jest ono skierowane do organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych i środowisk akademickich. Oczekuje się, że w każdym projekcie wezmą udział partnerzy z co najmniej dwóch krajów, a koordynatorzy projektów mają siedzibę w UE.

Zaproszenie do składania wniosków jest częścią serii współfinansowanych przez UE projektów mających na celu wspieranie pluralizmu i wolności mediów wyszczególnionych w niniejszym zestawieniu informacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2021 r. Więcej na ec.europa.eu.

 

facebook fan page