22 listopada minęły dwa lata rządów nowego Prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika. Jego pracę na rzecz ostrołęczan podsumowuje Klub Radnych Ostrołęka dla Wszystkich

22 listopada minęły dwa lata rządów nowego Prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika. Jego pracę na rzecz ostrołęczan podsumowuje Klub Radnych Ostrołęka dla Wszystkich
Wpisany przez Radio Oko    poniedziałek, 23 listopada 2020 14:09   

22 listopada minęły dwa lata rządów nowego Prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika. Jego pracę na rzecz ostrołęczan podsumowuje Klub Radnych Ostrołęka dla Wszystkich.


Dwa lata zarządzania miastem przez Prezydenta Pana Łukasza Kulika trzeba oceniać w kontekście epidemii oraz trudnej sytuacji gospodarczo-finansowej w całym kraju, co w sposób pośredni przełożyło się na nieoczekiwane trudności w zarządzaniu miastem. Pierwszy rok sprawowania urzędu przez obecnego Prezydenta to odziedziczony nierealny budżet po poprzednim Prezydencie, ogromne zadłużenie miasta, porozpoczynane, a także nieskończone inwestycje w mieście, które utrudniały codzienne życie mieszkańcom Ostrołęki. Inwestycje te udało się dokończyć w 2020 r. (m.in. ul. Balchnickiego, ul. Krańcową oraz ul. Ostrowską i Słowackiego). W chwili objęcia władzy po poprzedniku, spółki miejskie były w opłakanym stanie. Potrzebowały natychmiastowych programów naprawczych, żeby podnieść ich efektywność. Największym problemem było zapewnienie finansowania dla oświaty, gdzie oprócz subwencji trzeba było wygospodarować w budżecie miasta środki finansowe w wysokości około 50-60 mln zł. Było to konieczne działanie, żeby zapewnić wypłaty nauczycielom oraz normalne funkcjonowanie ostrołęckich szkół i przedszkoli. Wrzesień 2019 r. przyniósł nową niespodziankę zafundowaną przez obecny rząd RP w postaci obniżenia podatku Pit. Jeden punkt procentowy z 18% do 17% przełożył się na mniejsze wpływy z tego podatku do budżetu miasta. Stanowiło to około 2% mniejszych wpływów miesięcznie. Dodatkowo młodzi ludzie, do 26 roku życia, nie płacili  podatku PiT, co również wpłynęło na uszczuplenie wpływów z podatku od osób fizycznych do budżetu miasta. Jednak budżet za rok 2019, przy ogromnym wysiłku Pana Prezydenta i jego służb, udało się zakończyć z nadwyżką finansową i z optymistycznymi rokowaniami na rozpoczęcie 2020 r.

Niestety Covid-19, który pojawił się w pierwszym kwartale tego roku, wywrócił plany i strategię działania Pana Prezydenta. Priorytetem dla wszystkich stała się ochrona zdrowia i życia ludzi w całym kraju, kosztem rozwoju gospodarczego. Zamiast wzrostu gospodarczego mamy recesję. W takiej sytuacji wpływy z podatku Pit i Cit do budżetu miasta musiały się zmniejszyć. Pan Prezydent, przy akceptacji Rady Miasta, wsparł finansowo Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. doktora Józefa Psarskiego, który borykał się z ogromnymi trudnościami. Po raz pierwszy od wielu lat zmniejszył zadłużenie miasta w czasie ogromnego kryzysu gospodarczo-finansowego, nie dokonując podwyżek podatku lokalnego. Utrzymał bezpłatną komunikację miejską z poprawionym rozkładem jazdy. Opłaty za wywóz śmieci są jedne z najniższych w kraju. Bardzo dobrze i szybko przeprowadził kampanię informacyjną o zagrożeniach wynikających z Covid-19. Z jego porad i pomocy korzystali wójtowie innych gmin. Jako jeden z pierwszych w kraju zorganizował pomoc dla seniorów.

Panu Prezydentowi udało się wprowadzić rozwiązanie zmniejszające korki w mieście w popołudniowe piątki, co było zmorą kierowców. Jest to mały kroczek w upłynnieniu ruchu, ale plan przebudowy ronda Księcia Siemowita z dodatkowymi pasami zjazdowymi oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Goworowskiej i Pomian, poprawi komfort jazdy kierowcom przy wyjeździe z miasta.

Jednym, z pomysłów Pana Prezydenta, było wprowadzenie zmian w realizacji Budżetu Obywatelskiego, który realizowany jest na każdym osiedlu naszego miasta. Dzięki temu na każdym z ostrołęckich osiedli powstają nowe inwestycje. Pan Prezydent pokazuje w ten sposób, że Ostrołęka Dla Wszystkich nie jest tylko hasłem wyborczym. Ponadto, na terenie miasta Ostrołęki, dokonuje wiele inwestycji, które poprawiają komfort i codzienne życie naszych mieszkańców. Dużymi inwestycjami z finansowaniem zewnętrznym są oczekiwana od lat budowa ul. Padlewskiego i Sierakowskiego (dofinansowanie 3 mln 12 tys. 765 zł), a także przebudowa Żłobka Miejskiego w Ostrołęce. Prace związane są z realizacją projektu pn. "Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce". Pan Prezydent ze swoimi pracownikami pozyskali dofinansowanie z dwóch źródeł na kwotę ponad 1 mln 623 tys. zł. Po remoncie liczba dzieci w żłobku wzrośnie do 70. Pozyskanych dofinansowań jest więcej m.in. na walkę ze smogiem, budowę boiska w parku miejskim, zakup komputerów i sprzętu komputerowego do szkół do nauki zdalnej, modernizację ogródków działkowych czy też realizację projektu pt. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki”,.

Wartym podkreślenia jest również nowo powstający blok OTBS, którego budowa ruszyła wiosną tego roku, a zakończenie planowane jest na 2021 rok. W nowym budynku będzie mogło zamieszkać 40 rodzin.

Każdego dnia realizowanych jest również szereg inwestycji, które w znaczącym stopniu poprawiają komfort życia mieszkańców oraz estetykę miasta, a realizują je pracownicy miejskich spółek - OPK i MZOS-TiIT. Można tutaj wymienić m.in. rewitalizację oświetlenia na Starym Mieście, budowę i przebudowę chodników, do których wykorzystywane są materiały rozbiórkowe, co generuje spore oszczędności (chodniki przy ul. Nowomiejskiej, Juranda ze Spychowa, Sucharskiego, chodnik przy tzw. „piaskach”, przebudowa wysepek przy ul. 11 Listopada i Bogusławskiego), przebudowę - jeszcze do niedawna obskurnego i zaniedbanego - parkingu przy ul. Obozowej (gdzie pojawiły się nowy chodnik, ławeczki oraz kosze), rewitalizację zapomnianego przez lata parku na osiedlu Wojciechowice, odnowienie ławek przy ul. Bogusławskiego, na Starym Mieście, tzw. osiedlu Kwiatowym i wiele innych inwestycji, których nie sposób wymienić.

Cenną inicjatywą Pana Prezydenta jest umożliwienie  mieszkańcom Ostrołęki i innym tankowania paliwa na stacji MZK o 30-40 gr. na litrze paliwa taniej. Na każdym tankowaniu można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. Nasi mieszkańcy tę inicjatywę oceniają bardzo dobrze. Dzięki skutecznym działaniom Pana Prezydenta udało się przejąć nieodpłatnie kilkuhektarową działkę po starym szpitalu od Pana Marszałka Adama Struzika o wartości około 19 ml zł z przeznaczeniem m.in. na cele zdrowotne mieszkańców miasta. Po latach do Ostrołęki powraca szkolnictwo zawodowe - na początek pielęgniarstwo, zawód przyszłościowy i bardzo pożądany, szczególnie w dzisiejszych czasach. Studia te są efektem współpracy Pana Prezydenta Łukasza Kulika z samorządem Mazowsza oraz władzami Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Oświata, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji pomimo obiektywnych trudności, radzi sobie dobrze. Do końca kadencji zostało jeszcze 3 lata. Mamy nadzieję że epidemia zostanie zwalczona w miarę szybko, a gospodarka wejdzie na ścieżkę wzrostu gospodarczego, co będzie sprzyjało też rozwojowi Ostrołęki. Klub Radnych Ostrołęka Dla Wszystkich za dwa lata pracy Prezydenta Pana Łukasza Kulika dla miasta Ostrołęki wystawia ocenę bardzo dobrą.

Foto. Łukasz Kulik

 

facebook fan page