Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    czwartek, 29 października 2020 11:07   


Brama sieciowa monitoruje  koronawirusa

Europejskie aplikacje mobilne służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania przed COVID-19 połączy tzw. unijna brama sieciowa. Zagwarantuje ona, że aplikacje zadziałają bezproblemowo po przekroczeniu granicy. -

Aby w pełni wykorzystać potencjał aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania w celu przerwania łańcucha transgranicznych zakażeń koronawirusem i ratowania życia, KE, na wniosek państw członkowskich UE, stworzyła ogólnounijny system zapewniający interoperacyjność – tzw. 'bramę sieciową'. Po udanym etapie pilotażowym system zostaje dziś uruchomiony – za pośrednictwem tej usługi połączone ze sobą zostały już pierwsze aplikacje krajowe. Do systemu podłączone są obecnie następujące aplikacje: niemiecka Corona-Warn-App, irlandzka COVID tracker i włoska immuni. Łącznie aplikacje te zostały pobrane przez około 30 mln osób, co odpowiada dwóm trzecim liczby wszystkich pobrań aplikacji w UE.

Uruchomienie bramy sieciowej nastąpiło po uzgodnieniu przez państwa członkowskie specyfikacji technicznych w celu zapewnienia bezpiecznej wymiany informacji między wewnętrznymi serwerami obsługującymi krajowe aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania w oparciu o zdecentralizowaną architekturę. System został opracowany i skonfigurowany w ciągu niecałych dwóch miesięcy przez firmy T-Systems i SAP oraz będzie obsługiwany z Centrum Danych Komisji Europejskiej w Luksemburgu.

Źródło ec.europa.eu

 

facebook fan page