FAŁSZYWE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

FAŁSZYWE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Wpisany przez BKJ    środa, 28 października 2020 12:22   


Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko byłej skarbniczce jednej z gmin w powiecie makowskim. Postępowanie dotyczy m. in. zatajenia majątku w składanych oświadczeniach majątkowych za lata 2014-2018.


26 października 2020 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce zatrzymali podejrzaną. Przeszukali mieszkalnie.

Podejrzanej przedstawiono 5 zarzutów dotyczących złożenia oświadczeń majątkowych zawierających dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, tj. zatajenia majątku oraz posiadanych zobowiązań kredytowych.

Podczas przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia, które nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 000 zł oraz zakazu opuszczania kraju. Za zarzucane podejrzanej przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.
 

 

facebook fan page