RIO orzekła nieważność absolutoryjnej uchwały rady miasta

Reklama
RIO orzekła nieważność absolutoryjnej uchwały rady miasta
Wpisany przez BKJ    czwartek, 24 września 2020 11:21   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęło decyzję o unieważnieniu uchwały o nieudzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok prezydentowi Ostrołęki Łukaszowi Kulikowi.


Nie jestem zaskoczony tą decyzją - tłumaczy Paweł Niewiadomski z klubu radnych Nasza Ostrołęka.Przypomnijmy, za nieudzieleniem prezydentowi Ostrołęki absolutorium głosowało 13 radnych, za było 9. Prezydent nie otrzymał również wotum zaufania - za było tylko 4 radnych, przeciw - 18.

 

facebook fan page