XX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Reklama
XX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce
Wpisany przez BKJ    poniedziałek, 03 sierpnia 2020 10:45   XX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce odbędzie się 4 sierpnia. Rozpocznie się o godzinie  10. Zostanie przeprowadzona zdalnie.


Porządek Obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn.: 'Wchodzimy na rynek pracy” w ramach RPO 2014 – 2020.  
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.   
7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
8. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  
9. Zakończenie obrad XX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

 

 

facebook fan page