Proces zamykania Zakładu produkcji worków w Ostrołęce

Reklama
Proces zamykania Zakładu produkcji worków w Ostrołęce
Wpisany przez BKJ    poniedziałek, 03 sierpnia 2020 08:51   


W nawiązaniu do Komunikatu Prasowego z dnia 21 lutego 2020r. dotyczącego zamknięcia Zakładu Produkcji Worków w Ostrołęce Stora Enso informuje, że proces przebiega zgodnie z planem, a pełne wygaszenie działalności Zakładu nastąpi do końca 2020 roku.

 
'Zgodnie z zapewnieniami dokładamy wszelkich starań, aby jak najwięcej pracowników znalazło zatrudnienie w strukturach Stora Enso. Dotychczas w procesie rekrutacji wewnętrznych pracę w Stora Enso w Ostrołęce znalazło 40 ze 130 pracowników Zakładu Worków. Nadal prowadzimy procesy rekrutacyjne i planujemy zatrudnienie kolejnych pracowników z Zakładu Worków. 1 osoba przeszła na emeryturę.

Począwszy od 2 marca 2020r. trwają szkolenia wspierające znalezienie pracy dla osób, które nie znajdą zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy. Zaproponowany przez Stora Enso pakiet dodatkowych rekompensat jest przeznaczony dla pracowników, którzy nie znajdą pracy w innych Zakładach Stora Enso. Pakiet jest korzystniejszy od  odpraw wynikających z właściwych przepisów - Ustawa z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. W ramach pakietu rekompensat przewidzieliśmy również dodatkowe świadczenia dla pracowników, którzy nabierają praw emerytalnych w ciągu najbliższych 4 lat. Notujemy przypadki osób, które pomimo oferty zatrudnienia w Stora Enso na niezmienionych warunkach, wybierają pakiet rekompensat, co jest dla nas dowodem jego atrakcyjności.

W obecnej trudnej sytuacji związanej z COVID-19, dążymy do bezpiecznego dla pracowników sfinalizowania procesu' - informuje Agnieszka Stolarow, Communications & Marketing Manager.

 

facebook fan page