Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    czwartek, 09 lipca 2020 09:40   


Wsparcie dla Warmińsko-mazurskiego

W rekordowym czasie Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić dalsze inwestycje w usługi opieki zdrowotnej i zrekompensowanie strat, jakie poniosły przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19. Z tej decyzji skorzystają m.in. szpitale w Olsztynie, Ostródzie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Dobrym Mieście i Węgorzewie.

Dodatkowa kwota około 3,5 mln euro zostanie przeznaczona na ochronę przed koronawirusem dla domów pomocy społecznej, placówek medycznych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładów opieki i hospicjów. Przedsiębiorstwa w regionie, które poniosły straty finansowe w wyniku pandemii COVID-19, również otrzymają niemal 120 mln euro z unijnych funduszy polityki spójności. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w formie dotacji i pożyczek będzie miało na celu utrzymanie miejsc pracy przez dofinansowanie wynagrodzeń oraz zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw.

Ponadto dodatkowe wsparcie finansowe otrzymają przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i organizacje pozarządowe, które odgrywają istotną rolę w czasie pandemii, realizując takie działania, jak rozprowadzanie maseczek ochronnych oraz uruchamianie specjalnych linii telefonicznych oferujących wsparcie psychologiczne.

Źródło ec.europa.eu

 

facebook fan page