Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    piątek, 03 lipca 2020 10:58   


Platformy wideo bezpieczniejsze

Promowanie europejskich utworów audiowizualnych oraz ochrona widzów przed mową nienawiści i szkodliwymi treściami – to główne cele wytycznych, jakie przyjęła Komisja Europejska w stosunku do platform i usług wideo.

Komisja przyjęła wytyczne, które pomogą państwom członkowskim we wdrożeniu znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Wytyczne stanowią praktyczne narzędzie zapewniające ochronę europejskich utworów w przekazie medialnym, a co za tym idzie wspierające różnorodność kulturową i poszerzające wybór dla odbiorców europejskich. Pozwalają też skuteczniej chronić użytkowników usług wideo na żądanie i platform udostępniania wideo, w szczególności małoletnich przed mową nienawiści i szkodliwymi treściami.

Do 19 września 2020 r. państwa członkowskie UE mają obowiązek dokonać transpozycji zmienionej dyrektywy do swoich porządków prawnych. Wytyczne, choć niewiążące, mają się przyczynić do jej zharmonizowanego wdrożenia i egzekwowania. Przedstawiają one poglądy Komisji na to, w jaki sposób należy stosować określone pojęcia, by zapewnić spójne wdrożenie przepisów dotyczących mediów w państwach członkowskich.

Wytyczne są elementem szerszych działań Komisji zmierzających do wyraźniejszego określenia obowiązków i zakresu odpowiedzialności mediów społecznościowych i platform internetowych, i stanowią uzupełnienie pakietu związanego z aktem prawnym o usługach cyfrowych, który jest obecnie przedmiotem publicznych konsultacji.

Wytyczne dzielą się na dwie kategorie.

- wytyczne w sprawie utworów europejskich

- wytyczne w sprawie platform udostępniania wideo.
 

 

facebook fan page