Wiadomości Europejskie


Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    piątek, 05 czerwca 2020 11:25   Kolejne 300 mln euro na szczepienia

W latach 2021–2025 Komisja Europejska zamierza przeznaczyć 300 mln euro na Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI). Pozwoli to na zaszczepienie 300 mln dzieci na świecie i sfinansowanie zapasów szczepionek zapewniających ochronę na wypadek pojawiania się ognisk chorób zakaźnych.

Zorganizowany przez Gavi światowy szczyt w sprawie szczepień jest ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i zwiększenia zdolności w zakresie immunizacji w najbardziej podatnych na zagrożenie krajach świata. Ma to zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów globalnej reakcji na pandemię koronawirusa.

Na współorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji darczyńców w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa w dniu 4 maja zadeklarowano przekazanie na Gavi, Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, ponad 1,5 mld euro, w tym 488 mln euro na dystrybucję szczepionki przeciwko koronawirusowi po tym, jak ona powstanie.

Zadeklarowana przez Komisję kwota 300 mln euro przekracza jej całkowity dotychczasowy wkład na rzecz sojuszu. Środki te pozwolą:

    zaszczepić 300 mln dzieci i uratować od śmierci do 8 milionów osób;
    zapewnić pomyślne przejście niektórych krajów na samofinansowanie;
    uruchomić 3,6 mld USD w ramach współfinansowania krajowego i programów szczepień finansowanych ze środków własnych;
    dostarczyć ponad 3,2 mld dawek szczepionek ratujących życie do 55 krajów;
    ułatwić 1,4 mld kontaktów między rodzinami a służbami opieki zdrowotnej dzięki szczepieniom;
    zapobiec powtórnemu pojawieniu się polio dzięki rutynowym programom szczepień za pomocą szczepionki inaktywowanej realizowanym we współpracy ze Światową Inicjatywą na rzecz Walki z Polio;
    finansować zapasy szczepionek przeznaczone do użycia w sytuacjach awaryjnych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się groźnych chorób.

Poczynione zobowiązanie opiera się na założeniu, że nowe wieloletnie ramy finansowe UE, a zwłaszcza Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), z którego pochodzą środki, jakie mają trafić do Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień, zostaną przyjęte zasadniczo w formie zaproponowanej przez Komisję Europejską. Dnia 2 czerwca Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu ISWMR na okres 2021-2027 do 86 mld euro w cenach z 2018 r. (96,4 mld euro według cen bieżących), co obejmuje 10,5 mld euro z nowego programu Next Generation EU.


Źródło ec.europa.eu
 

 

facebook fan page