37 MILIONÓW NA PONAD TYSIĄC PROJEKTÓW


37 MILIONÓW NA PONAD TYSIĄC PROJEKTÓW
Wpisany przez BKJ    czwartek, 04 czerwca 2020 10:03   37 mln zł, ponad tysiąc projektów i ponad 600 tys. zaangażowanych w ich realizację osób. Mazowieckie organizacje pozarządowe bardzo dobrze wykorzystały przyznane im przez samorząd województwa dotacje. W 2019 r. intensywnie szkoliły, doradzały, aktywizowały i integrowały mieszkańców Mazowsza.
 

Ogłaszane w ubiegłym roku przez urząd marszałkowski konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych. I choć uzyskanie wsparcia wymagało dwudziestoprocentowego wkładu własnego, chętnych na dotacje od samorządu Mazowsza nie brakowało. Mówi Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 Mazowieckie organizacje na realizację swoich pomysłów w 2019 r. otrzymały z budżetu województwa ponad 37 mln zł. To aż o ponad 5 milionów więcej niż w 2018 r. Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, kluby i związki sportowe zrealizowały ponad 970 projektów za blisko 36,2 mln zł. Skorzystały też ze 181 tzw. małych dotacji, na które samorząd Mazowsza przeznaczył blisko 1,5 mln zł.
 Samorząd Mazowsza nie zawiódł też druhów ochotników, którzy nie tylko gaszą pożary i wspierają służby medyczne, ale również integrują i aktywizują mieszkańców swoich miejscowości. Mazowieckie jednostki OSP otrzymały z budżetu województwa aż 10,2 mln zł, które przeznaczyły na zakup sprzętu pożarniczego oraz remonty strażnic.

 

facebook fan page