Wiadomości Europejskie


Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    piątek, 22 maja 2020 11:08   Więcej na pomoc humanitarną

W obliczu dramatycznego wzrostu potrzeb na całym świecie spowodowanego pandemią koronawirusa, Komisja Europejska zapowiedziała przeznaczenie dodatkowej kwoty 50 mln euro na pomoc humanitarną. Środki te zostały wyasygnowane w odpowiedzi na apele organizacji humanitarnych, w tym na globalny apel ONZ. Pomoc zostanie przeznaczona na opiekę zdrowotną, sprzęt ochronny, wodę i infrastrukturę sanitarną.
Dodatkowe środki finansowe pomogą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zmagającym się z poważnymi kryzysami humanitarnymi w regionie Sahelu i jeziora Czad, Republiki Środkowoafrykańskiej, w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich i w Afryce Wschodniej, a także ludności Syrii, Jemenu, Palestyny i Wenezueli oraz ludowi Rohingja. Pomoc ta zostanie przeznaczona na opiekę zdrowotną, sprzęt ochronny, wodę i infrastrukturę sanitarną. Zostanie ona przekazana za pośrednictwem organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych, agencji Narodów Zjednoczonych oraz Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Dodatkowe środki finansowe na pomoc humanitarną uzupełniają kwotę ok. 20 mld euro na rozwój i działalność kryzysową, przeznaczoną przez Komisję i państwa członkowskie na krótko- i długoterminowe potrzeby na całym świecie w ramach podejścia 'Drużyna Europy'.

 

facebook fan page